En Yeniler
Yükleniyor...
burs duyuruları 2014 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
burs duyuruları 2014 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Biota vakfı 2014 yılı burs sonuçları bugün açıklandı..Sonuçlar kazanan adaylara e-posta yoluyla bildirildi..Kazanan kişilerin yapması gereken şeyler de e-postanın detaylarında yazılıyor.. Kazanan arkadaşları tebrik eder başarılar dileriz.
selçuklu holding burs sonuçları 2014
Selçuklu Holding 2014 yılı burs başvuru sonuçları açıklandı. Selçuklu Holding burs kazanan adaylara mail yoluyla iletişime geçti, burs kazanan adayların yapması gerekenler gönderilen mailin detaylarında yazıyor.
anadolu vakfı burs sonuçları
Anadolu Vakfı 2014-2015 eğitim dönemi için burs sonuçlarını açıkladı.

Burs sonucunu öğrenmek isteyen adayların aşağıdaki bağlantıya tıklayıp, T.C. Kimlik numaralarını girmeleri yeterli olacaktır. Kazanan herkese tebrik eder, başarılar dileriz.

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları >>

Değerli öğrencilerimiz; Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı 2014 - 2015 Eğitim Öğretim Dönemi burs başvuruları sonuçlanmıştır.

Burs sonucunu öğrenmek isteyen adayların aşağıdaki bağlantıya tıklayıp, T.C. Kimlik numaralarını girmeleri yeterli olacaktır. Kazanan herkese tebrik eder, başarılar dileriz.

ANK Vakfı Burs Sonuçları için Tıklayın >>
T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE'DE YÜKSEK ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER

2014–2015 ÖĞRETİM YILINDA YURT İÇİNDE YÜKSEK ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN BURS/KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.

BAŞVURU TARİHİ: 22 EKİM 2014 - 09 KASIM 2014 (09 KASIM 2014 DAHİL)

YURTDIŞINDA YÜKSEK ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER

YURT DIŞINDA YÜKSEK ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN BURS/KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.

BAŞVURU TARİHİ:22 EKİM 2014 - 09 KASIM 2014 (09 KASIM 2014 DAHİL)

BİRLİK EĞİTİM SEN BURS TAHSİSİ KRİTERLERİ

Birlik Eğitim Sendikası Burs Organizasyonu ile eğitimi doğrudan ya da dolaylı destekleme adına içinde bulunduğu imkânların genişliği nispetinde, bu memleketin geleceğine yönelik her olumlu adımın yanında olma adına sorumluluk duygusunun gereğini yerine getirmektedir. Karanlığa bir mum yakma kararlılığında, şeffaf, incelebilir ve liyakat ölçülerini esas alan bir anlayışla kurumsal kimliğinin temellerini oluşturmaya çalışan Birlik Eğitim Sen bu yönerge ilen burs gönüllülerini teşvik ederek memleketin geleceğinde söz sahibi olma iddiasındaki başarılı ve ekonomik gerekli yetersiz gençleri desteklemeyi amaçlamaktadır.

1 - BURS TÜRLERİ

BES burslarının türleri aşağıda belirtildiği gibidir;

a) Eğitim Fakültelerini kazanmış ya da hali hazırda bu fakültelerde öğrenim gören başarılı ve maddi imkânları sınırlı öğrencilere yönelik verilecek burslar.
b) Üyelerimizin üniversite öğrenimi görmekte olan çocuklarına verilecek burslar.
c) Üniversitelerin diğer bölümlerinde okuyan başarılı ve maddi imkânları sınırlı öğrencilere yönelik verilecek burslar.
d) Başarılı ve maddi imkânları sınırlı lise öğrencilerine yönelik burslar.

2 - GENEL ANLAYIŞ VE KURALLAR

Birlik Eğitim Sen Yönetim Kurulu’nca verilecek burslar aşağıdaki ilkelere göre düzenlenmiştir.

a) Birlik Eğitim Sen bursundan, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki okullarda okuyan T.C. vatandaşı olan öğrenciler faydalanabilirler.

b) Birlik Eğitim Sen’den burs alan öğrenciler aynı zamanda başka bir özel kurum ya da kuruluştan burs da alabilirler.

c) Tüm başvurular www.birlikegitimsen.org adresi üzerinden, aynı web sitesinde duyurusu yapılan tarihlerde, sadece online olarak yapılır.

d)  Burs tahsisinde;
* Başvuru sahibinin velilerinin toplam aylık gelirlerinin brüt 4.500.-TL veya altında olması şartı aranır (Bu meblağ 2 yılda bir revize edilir).

*Aile gelir kriterine uyan öğrencinin, Türkiye genelinde sınav sıralaması/mezuniyet notu değerlendirme dahilinde olmakla beraber,  öğrencinin öğrenim süresi içerisindeki başarısı bursluluğun öğrenim süresinin tamamındaki devamı açısından önemli kriterdir.

e) Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen Burs Komitesi’nin burs başvurusunu red etme hakkı saklıdır. Red edilen adayların yerine yedek listedeki aynı bölüm kontenjanı dahilinde değerlendirmeye alınabilecek olan bir sonraki uygun aday ile görüşülür.

f) Burs için başvuru zamanı  her yılın Ekim ayıdır. 

Başvurular internet üzerinden alınırken, son tarih 21 Ekim 2014 olarak belirlenmiştir.

bes burs başvurusug) Birlik Eğitim Sen Burs Komitesi, gerek gördüğü hallerde burs alan öğrenci tarafından verilen bildirimi ve diğer bilgileri inceleyebilir, öğrenim kurumundan bilgi isteyebilir. Verilen bilgilerin yanlış olduğu saptanırsa verilmekte olan burs kesilir. Bu durumda, öğrenci bursun kesim tarihine kadar ödenen burs tutarını yasal faizi ile birlikte Birlik Eğitim Sen’e geri ödemekle yükümlüdür.

j) Yapılan başvurular Burs Komitesi tarafından değerlendirildikten sonra bursa hak kazanan öğrenciler Yönetim Kurulu kararıyla tespit edilir. Yönetim Kurulu’nca belirlenen Birlik Eğitim Sen Öğrenim Bursu Sözleşmesi öğrenci ve şayet öğrenci reşit değilse velisi tarafından imzalanır.3 - BURS TAHSİS KRİTERLERİ
BES tarafından organize edilip verilmesi planlanan burslarda kullanılan seçim yöntemi, başarıyla doğru, gelir seviyesi ile ters orantılı olarak kodlanmıştır. BES müracaatlarında başarılı ve daha düşük gelir seviyeli adaylar burs değerlendirme sürecinde diğer adayların önüne geçer.

Birlik Eğitim Sen burslarının amacı, öğrenciyi okumakta olduğu akademik birime ilk girdiği seneden mezun edinceye kadar desteklemektir. Bu nedenle başvurularda öncelik, o akademik birimi yeni kazanan öğrencilerdedir. Yeni kazanan öğrenciler, okullarını kazandıkları sınav sonucuyla (SBS, ÖSSS, DGS) ya da diploma notu ile değerlendirmeye alınır.

Kontenjan kalması halinde, öğrenimine hâlihazırda devam eden ‘ara sınıflara’ burs tahsis edilebilir. Ara sınıflara burs tahsisinde, öğrencilerin okumakta oldukları okulları kazandıkları yılın SBS ya da ÖSS sıralaması, ya da mezuniyet notları ile en son okumuş oldukları sınıfın not çizelgesi veya yılsonu karnesi temel alınır.
Verilmesi amaçlanan burs çeşitlerimizin tamamında burs kontenjanlarımız burs gönüllülerinin sayısı ve katkı sağlamak istedikleri burs türüne göre belirlenir. Ekim ayı içerisinde online olarak toplanan müracaatlar, Kasım ayı içerisinde Burs komisyonu tarafından değerlendirilir.  Süreç, müracaat evraklarının değerlendirilmesi ile komisyon yetkilileri tarafından adaylarla yüz yüze ya da telefonla görüşmeler yapılarak tamamlanır. Komisyon kararı Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra değerlendirme neticeleri Kasım ayının son haftasında ilgili adaylara tebliğ edilir. Asıl ve yedek listeler Yönetim Kurulu Karar defterine işlenir. Aralık ve Haziran ayları da dâhil her öğrenim yılı için 7 ay süre ile kesintisiz ödemeler yapılır. Haziran ayında burs verilen öğrencilerin başarı durumlarını gösterir belgeler alınır. Burs ödemesi o yıl için tamamlanır. Bir sonraki yıl için bir taahhüt söz konusu değildir. Ancak yüksek başarılı öğrencilere (Üniversite öğrencileri için 4 üzerinden 3,20-Lise öğrencileri için 5 üzerinden 4,50) öğrenim gördükleri sürece burs desteği sağlamak esastır.a. Velilerin aylık toplam geliri,
b. Sınav ile giren adaylar için YGS Türkiye sıralaması,
c. Sınavsız giren adayların ise lise diploma notu değerlendirmeye alınır.
d. Yeni kazananlar için ÖSS Türkiye sıralaması4 - BURSUN DEVAMI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

a) Öğrencilerin zorunlu ya da seçmeli hiçbir dersten kalmamaları, ayrıca bursların devamı için ortaöğretimde okuyan öğrencilerin 2 dönem ortalamasının 5 üzerinden 3,20; lisans öğrencilerinin 4 üzerinden 2,5’ten az olmaması gerekmektedir.

b) Hazırlık okuyan öğrenciler için, puan başarısı aranmamakta, bu öğrenciler için okumakta oldukları okulların vermiş oldukları geçer not yeterli sayılmaktadır.

c) Bu şartlardan herhangi birine uymayan öğrencinin bursu 1 yıl süreyle dondurulur, 1 yıl sonunda öğrenci istenilen şartları yerine getirip, kaydını yenilediği takdirde bursu devam ettirilir. Öğrenci burs aldığı sürece başarısızlık nedeniyle kaydını 1 kereye mahsus dondurabilir, 2. kere başarısız olduğu takdirde burs hakkını tamamen kaybeder.

d) Her yıl burs başvuru döneminde evraklarını göndererek kaydını yenilemek burs alan öğrencilerin sorumluluğundadır. Bursa dair her türlü bilgi öğrenciye e-posta yoluyla ulaştırılır. Bu nedenle Birlik Eğitim Sen Burs Komitesi’ne verilen bilginin doğruluğu ve güncelliği büyük önem taşımakta olup; zamanında başvurusunu yenilemeyen öğrenci burs hakkını tamamen kaybeder.

5 - BURSUN İPTALİ

Burs alan öğrencilerden,

a) Devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir üst sınıfa geçtiklerini gösterir belgeyi kayıt yenileme süresi içinde Birlik Eğitim Sen Burs Komitesi’ne getirmeyen,

b) Okulu bırakan ya da okulla ilişiği kesilen veya Yönetim Kurulu’nun iznini almadan öğrenim dalını veya okulunu değiştiren,

d) Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde veya ülkemiz bütünlüğüne ve milli menfaatlerimize aykırı faaliyette bulundukları yargı ve ilgili öğretim kurumu yetkili organlarının kararı ile sabit olan,

e) Öğrenim gördüğü okuldan ilişiğinin kesilmesini gerektirecek bir suçtan mahkûm olanların, öğretim kurumları yönetimince “sürekli çıkarma” cezası verilen,  her ne sebeple olursa olsun Birlik Eğitim Sen Burs Komitesi’ne yanlış beyanda bulunanların bursları kesilir.

İstisnai durumlarda bursun devamı ya da kesilmesine Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı’nın başkanlığında toplanacak olan Burs Komitesi karar verir. Bu Komite’nin kararları kesindir. Burs Komitesi, konu hakkında en yakın tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu’na bilgi verir.

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı’nın başkanlığında toplanacak olan Burs Komitesi’nce haksız olarak alındığı anlaşılan ve kesilmesine karar verilen burs miktarının tamamının kanuni faizi ile birlikte burs alan öğrenci tarafından Birlik Eğitim-Sen’na geri ödenmesi sağlanır.

6 – BURS ALAN ÖĞRENCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Bur alan öğrenci, her yıl burs başvuru döneminde evraklarını göndererek kaydını yenilemek sorumluluğundadır.
b) Burs alan öğrenci, eğitimini tamamladığında, durumu en geç bir ay içinde Birlik Eğitim-Sen Burs Komitesi’ne bildirmeye, diploma/mezuniyet belgesini bu komiteye ibraz etmeye mecburdur.

BES Bursu Burs Başvurusu İçin Tıkla!>>

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Burs Sonuçları Açıklandı

Geçtiğimiz haftalarda sizler ile İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Burs başvrusunu paylaşmıştık. Her yıl 15 Eylül - 25 Eylül tarihleri arasında üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlayan İstanbul İlim ve Kültür Vakfının Burs sonuçları bugün açıklandı. Burs sonuçlarına ulaşmak için aşağıda ki linke tıklayın ve açılan sayfaya T.C. Kimlik numaranızı girerek sonuçları öğrenebilirsiniz. Burs kazanan arkadaşlara hayırlı olmasını diliyorum.

İSTANBUL İLİM VE KÜLTÜR VAKFI BURS SONUÇLARI BİLGİLENDİRME SAYFASI için TIKLA

Yeni Dünya Vakfı Burs Sonuçları Açıklandı


Sevgili Öğrenciler,

Vakfımızdan burs almaya hak kazanmış öğrencilerin listesi bugünden itibaren (08 Ekim 2014) günlük olarak listeler halinde açıklanacaktır. Bursiyerlerimizden istenilecek bilgi ve evraklar aşağıda belirtilmiştir.

Vakfımızın web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından sonuçları takip edebilirsiniz.Burs kazanan öğrencileri tebrik eder,hepinize derslerinizde başarılar dileriz…

Burs Almaya Hak Kazanan Öğrencilerden İstenecek Evraklar :

2014-2015 öğretim dönemine ait ıslak imzalı öğrenci belgesi, (fotokopi kabul edilmeyecektir.)
İletişim Bilgileri (Telefon, e-mail, Kendi adresi, Veli Telefon, Aile Adresi)
Nüfus cüzdan fotokopisi,
Vakıfbank’tan kendi adına açılmış hesap numarası. Eğer Vakıfbank kartı varsa kartın arkalı –önlü fotokopisi veya bankadan yeni hesap açtırdıysa banka dekontu evraklar içine eklenecektir.
yeni dünya vakfı burs


      Dikkat : 01.Kasım.2014 tarihine kadar evraklarını vakıf genel merkezine göndermeyen / teslim etmeyen öğrencilerin  burs alması mümkün değildir.

Not: Evrakları eksik olan öğrencilerin burs almaları mümkün değildir.  Başka adres ve kişilere teslim edilen / gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir. Burs evraklarını Vakıf Genel Merkezi’ne posta / kargo yoluyla veya elden teslim edebilirsiniz.


Evrakların Gönderileceği / Teslim Edileceği Adres:

Yeni Dünya Vakfı / Genel Merkez: Alemdar Mah. Prof. Dr. Kazım İ. Gürkan Cad. No: 15

Fatih (Cağaloğlu) / İSTANBUL

Tel: 0212 526 33 34

LİSTE -1
ABDULLAH YÜRÜK ANKARA Ü.
ABDÜLKADİR DÖNDAR ARTUKLU Ü
ADEM TEKİN ULUDAĞ  Ü.
ALEV KIZTANRISI İNÖNÜ Ü.
ALİ ERTUĞRUL HAKYEMEZ İSTANBUL Ü.
ALİ KILIÇ MANİSA MYO
ALPER KÜÇÜK LEFKE Ü.
AYŞEGÜL POLAT MARMARA Ü.
BEKİR KAAN HATİPOĞLU GAZİ Ü.
BERİVAN ÇALĞAN SAKARYA Ü.
BERNA KOÇAK ÇANAKKALE Ü.
BETÜL ÖZ LEFKE  Ü.
BETÜL TAŞDEMİR SABAHATTİN ZAİM Ü.
BETÜL TEKBAŞ OKAN Ü.
BURAK ŞENTÜRK NAMIK KEMAL Ü.
BÜŞRA NUR İNCE BEYKENT Ü.
CANAN BAKTİMUR AVRUPA İSLAM Ü.
DUYGU KILIÇ NİĞDE Ü.
ELİF ÇAKIR ATATÜRK Ü.
ENES  GÜLTEKİN MEDİPOL Ü.
EREN AKGÜN GELİŞİM Ü.
ESRA BOZKURT BOĞAZİÇİ Ü.
FADİME KÜKÇÜ GAZİ  Ü.
FUNDA AKGÜN İSTANBUL Ü.
GÜLCAN KOPARAL İ.T.Ü.
HAKAN SARI İ.T.Ü.
HANDA NEJAT SEYDA YÜZÜNCÜ YIL Ü.
HASAN  KARAOĞLU İSTANBUL Ü.
HASANA BEŞİKCİ KIRIKKALE Ü.
HATİCE KÜBRA AKBULAK ÇANAKKALE Ü.
HİLAL ZEHRA ATEŞ MARMARA Ü.
HİLMİ TUNAHAN KILIÇ AFYON Ü.
HİLMİ UZ İSTANBUL Ü.
HÜMEYRA ÇALIK LEFKE  Ü.
İKNUR GÜNEŞ İSTANBUL Ü.
İLHAY CÜMSEN BALIKESİR Ü.
İLKNUR NURTEN BOGAZİÇİ Ü.
KEVSER ZEYNEP ÇOBAN İSTANBUL Ü.
KÜBRA ÇOKYAŞAR EGE Ü.
KÜBRA YILDIRIM AFYON Ü.
MEHMET DEMİR ÇUKUROVA  Ü.
MERVE BİLGİÇOĞLU KAFKAS Ü.
MERVE ÇELİK AYDIN AYDIN Ü.
MERVE ÇOBANOĞLU KARDAK Ü.
MİNE ERBULMUŞ İSTANBUL Ü.
MUHAMMED SALİH HANCI MARMARA Ü.
MUHAMMET  SAFA BAŞAR FSM VAKIF Ü.
MUHAMMET FATİH EREN İSTANBUL Ü.
MUSTAFA GÜZEL ANKARA Ü.
MUSTAFA ÖZEN CUMHURİYET Ü.
NİHAL AKGÜN BEYKENT Ü.
NUR CEREN SAVAŞ KIRKLARELİ Ü.
NURAY DALKILIÇ BALIKESİR Ü.
NURGÜL DALKILIÇ A.İZZET.BAYSAL Ü.
OKAN İLCİ ULUDAĞ Ü.
ÖZGÜL GÖKTEPE AKSARAY Ü.
SADULLAH YABA ODTÜ
SEMRA  AYAZ ÇUKUROVA Ü.
SENA ŞAHİN SAKARYA Ü.
SENA YERLİKAYA ANADOLU Ü.
SEVDE NUR TURAN FATİH Ü.
SEVİLAY SÖNMEZ BURSA Ü.
SEVRANUR ÇOBAN BOĞAZİÇİ Ü.
SİBEL SAATCI İSTANBUL Ü.
SÜLEYMAN ATAÇ DİCLE Ü.
SÜMEYYE BAŞER İSTANBUL Ü.
SÜMEYYE POLAT TİCARET Ü.
VEYSEL KARANİ İPEK ANKARA Ü.
VOLKAN KEÇECİ LEFKE  Ü.
YAHYA ALKAN FIRAT Ü.
YASİN KAYA NAMIK KEMAL Ü.
YİĞİT YAVUZ İSTANBUL Ü.
YÜCEL ÖZDEMİR ALPASLAN Ü.
ZEHRA  ÖZEL MARMARA Ü.
LİSTE – 2
A.SERVET MÜLAYİM GAZİ  Ü.
ABDULVAHAP BOYBAY ODTÜ
ABDÜLSAMET ERTUĞRUL YILDIRIM BEYAZIT Ü.
ABDÜRRAHİM TUTUŞ GAZİ  Ü.
ADEM ÇİÇEK GAZİ  Ü.
ADEM YILDIZ ANKARA Ü
AHMET FURKAN KURTBEY GAZİ  Ü.
AHMET TAŞDEMİR ODTÜ
ALİ KEREM HACETTEPE Ü.
ARİFE DEMİR ANKARA Ü
AYŞE DONAT ANKARA Ü.
AYŞEGÜL AKGÜL HACETTEPE Ü.
AZİZ KÜÇÜKKELEPÇE HACETTEPE Ü.
BAHAR EKİNCİ ANKARA Ü.
BARIŞ COŞKUN GAZİ  Ü.
BEDİR DAĞHAN ODTÜ
BERNA DALKIRAN ANKARA Ü.
BETÜL İNAN ANKARA Ü
BEYZA USLU YILDIRIM BEYAZIT Ü.
BURAK GÖZLÜ MUSTAFA KEMAL Ü
BURAK KILIÇ ODTÜ
BÜNYAMİN ŞAHİN ANKARA Ü.
BÜŞRA AYDIN GAZİ Ü.
BÜŞRA YILDIRIM ANKARA Ü
CANAN ALTUNTAŞ ANKARA Ü.
CANSU MURATOĞLU HACETTEPE Ü.
CEM KARAKURT YILDIRIM BEYAZIT Ü.
CENNET ÇALIŞAN HACETTEPE Ü.
CEVRİYE EROL GAZİ  Ü.
CİHAN KARAHAN GAZİ Ü.
CİHAN SÜT GAZİ Ü.
CUMA KIZILTAŞ ANKARA Ü.
DENİZHAN ÖZSERT GAZİ  Ü.
ECE SELİN YETKİN İSTANBUL. Ü
ELİF HATILAK GAZİ  Ü.
ELİF T.TOPÇU YILDIRIM BEYAZIT Ü.
EMİN ERTİN HACETTEPE Ü.
EMİNE ATALAY GAZİ Ü.
EMRE BAYAR ODTÜ
ENES KAZAN ESKİŞEHİR
ENVER F. KÜÇÜKBEY ANKARA Ü
ERCAN KEŞAN GAZİ Ü.
ESRA BİLGE AKSARAY Ü.
EZEL ÖZTÜRK GAZİ Ü.
FATMA ALTUN ANKARA Ü
FATMA KANPALTA İZZET BAYSAL Ü.
FEYZA GÜNDÜZ ANKARA Ü.
FURKAN ÇİÇEK GAZİ  Ü.
GÜLCAN TURŞUCU GAZİ  Ü.
GÜLİSTAN TALMAÇ HACETTEPE Ü.
GÜRDAL TOSUN ANKARA Ü.
HAKAN YETERGE ANKARA Ü.
HARUN KILIÇ GAZİ  Ü.
HASAN ELMAS GAZİ Ü.
HİLAL ALKAN HACETTEPE Ü.
HİLAL BEKTAŞ HACETTEPE Ü.
HİLAL SARIBAY YILDIRIM BEYAZIT Ü.
İBRAHİM KAPLAN ANKARA Ü
İBRAHİM ORUÇ HACETTEPE Ü.
LİSTE – 3
İLYAS BULUT GAZİ Ü.
İLYAS ERİTEN ANKARA Ü.
İSMAİL ÇALIŞKAN ANKARA Ü.
İSMAİL DOĞAN HACETTEPE Ü.
KAZİME KILIÇKAYA HACETTEPE Ü.
KERİME ÖCAL GAZİ Ü.
KÜBRA AKGÜL GAZİ Ü.
KÜBRA DEMİRTAŞ ANKARA Ü
KÜBRA ÖZDEMİR HACETTEPE Ü.
KÜBRANUR DÖNEL HACETTEPE Ü.
M. FUAT AYDOS GAZİ Ü.
M.EMİN KÜÇÜKELÇİ GAZİ Ü.
MAHMUT ÇİÇEK ANKARA Ü
MAHMUT SEVİM HACETTEPE Ü.
MAKBULE ATEŞ HACETTEPE Ü.
MEHMET AGAR TOBB Ü.
MEHMET BAŞTAŞ GAZİ Ü.
MEHMET GEZER ANKARA Ü.
MEHMET KARATAŞ ANKARA Ü.
MEHMET KOÇ ODTÜ
MELTEM ÇATKIN HACETTEPE Ü.
MERVE ATAK AFYON Ü.
MERVE ERKAN GAZİ Ü.
MUHAMMED RAŞİT İNCESU ANKARA Ü.
MUHAMMET YELAN HACETTEPE Ü.
MURAT ERYILMAZ ANKARA Ü.
MUSA DAĞDELEN GAZİ  Ü.
MUSTAFA AKKUŞ GAZİ  Ü.
MUSTAFA DOĞAOĞLU GAZİ Ü.
MUSTAFA ERTÜRK İSTANBUL Ü.
MUSTAFA GÖK ANKARA Ü.
MUSTAFA KARAHAN ERCİYES Ü.
MUSTAFA KESER ANKARA Ü.
MUSTAFA KUZU DOKUZ EYLÜL Ü.
NEBİ EKİNCİ İSTANBUL Ü.
NESLİHAN KESKİN GAZİ Ü.
NURULLAH YALMANCI ANKARA Ü.
ONUR SÖNMEZ GAZİ  Ü.
OSMAN BARAN KAPLAN BİLKENT Ü.
Ö.BURAKCAN ÇAVUŞ K.T.Ü
ÖMER FARUK ÖZCAN GAZİ Ü.
ÖMER KAYRA  GAZİ Ü
ÖMER PERÇİN GAZİ Ü.
PINAR ÖZBİLGİN CUKUROVA Ü
REVŞAN BAYAR ARTUKLU Ü.
SAFA HÜSEYİN KÜÇÜK ANKARA Ü.
SAFİULLAH MİRKHİL WAKİL GAZİ Ü.
SAMİ CAMCI GAZİ  Ü.
SEBİHA ÖZTÜRK KACATEPE ÜV.
SENA EVRİN YILDIRIM BEYAZIT Ü.
SERAP MENTEŞ GAZİ  Ü.
SERKAN DEMİR GAZİ  Ü.
SERKAN ÖZDEMİR ANKARA Ü.
SERKAN TANRIVERDİ ANKARA Ü
SEVİLAY ŞAHİN ANADOLU Ü.
SEYFULLAH YÜZYIL ANKARA Ü.
SİNEM KAYA GAZİ  Ü.
SÜMEYYE GÜNEŞ ANKARA Ü.
SÜMEYYE ÖZŞAHİN GAZİ  Ü.
TAYYAR CAN ARIKAN TURGUT ÖZAL ÜV.
TUBA ÇİLESİZ Y.BEYAZIT Ü.
YAKUP İNCE GAZİ Ü.
YAKUP TATAR ODTÜ
YAVUZ ÖZKAN GAZİ Ü.
YAZAN QUNİS/FİLİSTİN ODTÜ
YUNUS EMRE KEBELE GAZİ Ü.
YUSUF  KILIÇLAR GAZİ Ü.
ZÜBEYDE ŞAHİN TURGUT ÖZAL ÜV.

Vehbi Koç Vakfı Burs

Gençlerle parlak bir geleceğe doğru yol alıyoruz.

Vakfın Üniversite öğrencilerine yönelik Ana Varlık ve diğer fon gelirlerinden ayrılan ödenekler ile yetenekli fakat maddi imkanları yetersiz öğrencilerin eğitim süresi boyunca desteklenmesi için oluşturulan burs fonudur.

Son başvuru tarihi 24 Ekim 2014

Burs verilen üniversiteler:

 • Akdeniz Üniversitesi
 • Atatürk Üniversitesi
 • Boğaziçi Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Fırat Üniversitesi
 • Gaziantep Üniversitesi
 • Harran Üniversitesi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi (Hukuk Fakültesi)
 • Marmara Üniversitesi (İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Ve Atatürk Eğitim Fakültesi)
 • Mersin Üniversitesi
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Selçuk Üniversitesi
 • Van 100. Yıl Üniversitesi

vehbi koç vakfı bursu Bursiyer seçim süreci:


 • Her yıl yeni eğitim-öğretim dönemi başında Üniversitelerin Burs Ofisleri veya Fakülte Sekreterlikleri burs duyurularını yayımlar.
 • Öğrenci Vehbi Koç Vakfı Bursiyer Aday Formu’nu doldurur okula teslim eder.
 • Üniversitelerin burs ofisleri başvurular arasından ön eleme yapar.
 • Vehbi Koç Vakfı  ve okul yetkililerinden oluşan Burs Komisyonu aday öğrencilerle yüzyüze görüşür
 • Asil ve yedek bursiyer listesi okul tarafından öğrencilere duyurulur.
 • Vehbi Koç Vakfı tarafından burs işlemleri başlatılır.


Vehbi Koç Vakfı Burs Başvuru Koşulları:


 • T.C. vatandaşı veya Türk asıllı olmak,
 • Örgün eğitim lisans öğrencisi olmak,
 • Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olmak,
 • Disiplin cezası almamış olmak,
 • Başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 5 üzerinden 3,00, 4 üzerinden ise 2,50 olması,
 • Karşılıksız burs almıyor olmak.

Burs devam koşulları:

 • Yılsonu başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 5 üzerinden 3 veya 4 üzerinden 2,5 olması,
 • Önceki yıllardan başarısız dersinin olmaması,
 • Bir üst sınıfa geçmiş ve fiilen öğrenciliğinin devam ediyor olması,
 • Başka bir kurumdan karşılıksız burs almıyor olması,
 • Disiplin cezası almamış olması.

*Yanıltıcı beyanda bulunulması halinde kazanılan burs hakkı iptal edilir. Ödenen tutarların iadesi için yasal işlem başlatılabilir.

Vehbi Koç Vakfı Online Burs Başvurusu için Tıkla >>

İsviçre Türk Diyanet Vakfı Burs Başvurusu


İsviçre Türk Diyanet Vakfı 2014 yılı için burs müracaatlarıyla ilgili yeni bir uygulama başlatmıştır. Bu uygulamaya göre, burs müracaatları aşağıda belirlenen esaslara göre değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme sonunda burs verilmek üzere seçilen öğrencilerden belgelerin orijinalleri postayla istenecektir.
Buna göre,
İsviçre Türk Diyanet Vakfı Bursu

1.ITDV 2014 yılı burs müracaatları 1 Eylül – 30 Ekim 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
2.ITDV 2014 yılında ITDV 'den burs talebinde bulunan öğrenciler müracaatlarını internet sayfası üzerinden dijital olarak yapacaklardır. Öğrencilerin burada bilgilerini ve belgelerini eksiksiz ve doğru doldurmaları gerekmektedir.
3.Müracaat esnasında istenilen belgeler (TC. Kimliğinin fotokopisi, yeni tarihli öğrenci belgesi, maaş bordrosu ve diğer belgeler) dijital ortamda tarama yapılarak gönderilecektir.
4.Kriterlere göre yapılan değerlendirme sonucunda burs kazanan öğrencilerle E-mail aracılığıyla iletişime geçilecek ve belgelerin asılları istenecektir.
5.Müracaat esnasında ve sonrasında iletişim vasıtası yalnızca E-mail olacaktır.
6.Postayla alınan belgeler ile daha önceden dijital olarak gönderilen belgelerin farklı olması durumunda öğrenci burs alamayacaktır.
7.Burs müracaatını (internet üzerinden) doldurmamış olan ve mektup ile gelen burs istekleri kabul edilmeyecektir.
8.Burs değerlendirmesi puanlama usulü yapılacaktır. Puanlamada esas alınacak kriterler
aşağıda verilmiştir. Bu kriterlerden yalnızca belgeli olanlar değerlendirmeye esas alınacaktır.

Puanlamaya esas kriterler :

Şehit Çocuğu, yetim veya öksüz öğrenciler 40 Puan
Ailesinin geliri 1000 TL altında bulunan öğrenciler 30 Puan
Ailesinin geliri 1500 TL altında bulunan öğrenciler 20 Puan
Ailesinin geliri 1500 TL ile 2000 TL arasında bulunan öğrenciler 15 Puan
Annesi / Babası DİB veya TDV personeli olan öğrenciler 10 Puan
İlahiyat FK. Okuyan öğrenciler 10 Puan
Hafız öğrenciler 20 Puan
Ailesinde kendisinden hariç üniversite okuyan başka bir kardeşinin bulunması 10 Puan

İsviçre Türk Diyanet Vakfı Onlie Burs Başvurusu için Tıkla >>

Türk Petrol Vakfı Bursu

2014 – 2015 DÖNEMİ BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Burs başvuruları 22 EYLÜL – 10 EKİM 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
(Haftasonu, Bayram tatilleri ve Arife Günü hariç)
Başvurular yukarıda ki tarihler arasında 10:00 – 17:00 saatleri arasında şahsen yapılacaktır.

Başvuru Sartları :
1- İstanbul’daki Devlet Üniversiteleri’nde öğrenim görüyor olmak.
2- 2.sınıf veya daha üst sınıflarda okuyor olmak.
3- Alt sınıftan dersi bulunmamak.
4- Not ortalaması 2.80/4.00 ya da 70/100 üzeri olmak.
5- Herhangi bir sebeple disiplin cezası almamış olmak.
6- Öğrenim Kredisi hariç, başka yerden burs almıyor olmak.
türk petrol vakfı bursu

Gerekli Belgeler :
1- Öğrenci Belgesi (Mühür ve ıslak imzalı olacak)
2- Not Dökümü ( Transcript ) (Birden fazla sayfa varsa her sayfa
 mühürlü ve ıslak imzalı olacak)
3- 1 adet resim
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Adres: Muallim Naci Cad. İncesu İş Merkezi No: 43/A Kat 4 Ortaköy – Beşiktaş – İSTANBUL
Tel : 0212 – 227 92 16
turkpetrolvakfi@gmail.com

1- Vakıflar Genel Müdürlüğünce 20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 2014-2015 öğretim yılında Yükseköğrenim Öğrencilerine burs verilecektir.

    2- Burs verilecek öğrencilerin tespiti Bu Yönetmeliğin ekinde yayımlanan Değerlendirme Kriterlerine göre yapılmaktadır.

3- Burs başvuruları vgm.gov.tr web sayfamızdaki Yükseköğrenim Öğrenci Burs Yardımı Başvuru Formunu doldurmak suretiyle 15 Eylül- 30 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır.
         4- Burs hizmetinden;
         a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan
veya gelire sahip öğrenciler.
  b) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri.
vgm burs başvurusu
 c) Ek süre öğrenim gören öğrenciler.
 d) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.
 e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan  
öğrenciler.
         f) Örgün eğitimde öğrenim görmeyen öğrenciler.
 g) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler.
faydalanamazlar;
5- Aynı aileden sadece bir öğrenciye burs verilir.
6- Başvuru sonuçları Aralık ayı içerisinde vgm.gov.tr web sayfamızda yayınlanacaktır.
7- Burs almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri 01.01.2015 tarihinden itibaren yapılacaktır.
8- Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde, burs alan öğrencilerin beyan durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin durumunda gerçeğe aykırı herhangi bir hususun tespit edilmesi halinde öğrencinin bursu kesilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrencilere ödenen bursların tamamı yasal faizi ile birlikte öğrenciden tahsil edilir.

Burs başvuru formunun titizlikle incelendikten sonra doldurulması gerekmektedir. Aksi taktirde sonradan iptal veya düzeltme yapılması mümkün olmamaktadır.

BURS BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ >>
Burs Çalışmaları 2014-2015 Dönemi Başvuruları

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı – Burs Çalışmaları 2014-2015 dönemi başvuruları başlamıştır. Burs Çalışmalarımıza Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri başvurabilir.

Burs başvurularını, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Genel Merkezi’ne gelerek dolduracağınız “Burs Başvuru Formu” ile yapabilirsiniz.

“Burs Başvuru Formu” ile birlikte bir adet; Öğrenci Belgesi, Başarı Durum Belgesi(Transkript) ve Fotoğraf gerekmektedir. Adayların başvuru sırasında gerekli belgeleri yanında bulundurması zorunludur.

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin başvuru sırasında gerekli belgelere ek olarak ALES Sınav Sonuç Belgesi’ni bulundurmaları gerekmektedir.

Burs Çalışmalarımızdan sadece İstanbul’da öğrenim görenler yararlanabilirler. İstanbul dışından başvurular değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2014, 17.00

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

Adres: Kemalpaşa Mahallesi Bukalidede Sokağı No: 4 Belediye Sarayı Arkası Ankaravi Mehmed Efendi Medresesi

Posta kodu: 34134 / Posta kutusu: 9

Saraçhane / Aksaray / Fatih / İstanbul / Türkiye

Telefon: 2125111006

E-Posta: bilgi@turan.org

Detaylı bilgi için Tıkla >>
Sınavı kazandınız, Üniversiteye yerleştiniz, bir baktınız kendinizi birden bire bir yurtta ya da bir kaç arkadaşınızla birlikte bir evde yaşarken buldunuz. Bu ne demek? Öğrencilik hayatı sizin için başladı, demek! Nelere ihtiyacınız olmayacak ki? Tabi bunları karşılamak için ailenizden gelen para çoğu zaman yetmeyecek. Ev kirası, yurt parası, yemek, içmek, kitap, kalem, fotokopiler, sinema, tiyatro... derken bir bakmışsınız  elinizdeki para eriyip gitmiş.

Eğer herhangi bir burs almıyor ve ya ne yapcağınızı bilmiyorsanız, biz sizlerin zor durumda kalmaması için elimizden geleni yapıyor, burslar hakkında sizleri bilgilendiriyoruz. Bu konumuzda başbakanlık bursunun nedir, başbakanlık bursu başvuru tarihi, başbakanlık bursu alanlar, başbakanlık  bursu kimlere çıkmaz, başbakanlık bursu istenilen belgeler olmak üzere burs hakkında bir çok bilgiyi sizlerle paylaştık. İşte başbakanlık bursu hakkında bilmeniz gereken her şey.

Başbakanlık bursu nedir?

Başbakanlık bursu resmi adıyla 'Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Bursu' Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu aracalığı ile Açıköğretim Fakültesi dahil tüm lisans ve yüksek lisans programlarında öğrenim gören üniversitelilerin yararlanabildiği ve 2009 itibariyle burs alma şansınızın en yüksek olduğu burs imkanıdır.

Başbakanlık Bursu Başvuru tarihleri ne zamandır?

2014-2015 yurt başvuruları başladı ancak burs başvuruları henüz başlamadı. 2013-2014 öğretim yılında ise Lisans Yerleştirme Sınavı sonucunda yurt içinde ilk defa herhangi bir yüksek öğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinden yurtlarda barınmak, burs, öğrenim ve katkı kredisi almak isteyenlerden, 29 Temmuz-29 Eylül tarihleri arasında başvurular alınmıştı.

Kimler başbakanlık bursu alabilir?

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Bursu'na,tüm lisans,yüksek lisans ve açıköğretim öğrencileri başvurabilir.Başbakanlık bursu , öğrenim kredisinden farklı olarak geri ödemesi olmayan bir burstur.Başbakanlık bursuna , önlisans,lisans , açıköğretim ( sadece öncelikli şehit, gazi, anne ve baba ölü..) öğrencileri başvurabilir.2 yıllık okullardan mezun olup,4 yıllık okulların 3. sınıfına ara vermeden devam eden öğrenciler,Yüksek Lisans  öğrencileri , Vakıf Üniversitesi öğrencileri, LYS sonucunda ilk 100'e giren öğrencilere , milli sporcular,ikinci öğretimde eğitim alan öğrenciler, Başbbakanlık bursuna başvuru yapabilirler.

Bunun yanı sıra;

1-Ön lisans öğrencileri

2-Lisans öğrencileri

3-Açık Öğretim (Sadece öncelikli öğrenciler, şehit,gazi çocuğu,anne baba ölü vb.)

4-İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına ara vermeden intibakı yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında okuyanlara burs verilmez.)

5-Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri, (hazırlık sınıfında okuyanlara burs verilmez)

6-Vakıf Üniversitesi öğrencileri

7-ÖSYM Sınavı sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık, yabancı dil dallarında ilk 100'e giren öğrenciler

8-Ülke adına müsabakalara katılan, Amatör Milli Sporcu öğrenciler,

9-İkinci öğretim de okuyan öğrenciler

Burstan yararlanabilir.
başbakanlık bursu detaylı bilgi

Başbakanlık bursunu kimler alamaz?

Başbakanlık Bursu şartllarına göre bazı durumlarda adaylar burs alamazlar. Daha önce burs yada kredi alan öğrenciler, giriş yılından itibaren yıl kaybı olan öğrenciler, yabancı uyruklu öğrenciler,Polis Akademisi ve Askeri okul öğrencileri, Yüksek Lisans'ın hazırlık sınıfında bulunan öğrenciler,aylık asgari ücret düzeyinde gelire sahip olan öğrenciler ( yetim maaşı ve nafaka dışında) yalan beyanda bulunan öğrenciler ve burs almaya yeterli bulunmayan adaylar Başbakanlık bursundan yararlanamaz.

Bursunuz hangi durumlarda kesilir?

Başbakanlık bursu her ayın 7' sinden itibaren  TC Kimlik numaranızın son hanesindeki rakamlara göre birer gün arayla hesaplara yatar. Bursu almaya hak kazandığınızda alttan 3'ten fazla dersiniz olmadığı sürece bursunuz eğitim süreniz boyunca yatar.

Başbakanlık Bursu İstenilen Belgeler

Burs müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi, anne, baba meslek belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler alınmamakta ancak, kontrolleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamlarda yapılmaktadır. İstenilen belgeler öğretim kurumlarında ve kurumun www.kyk.gov.tr adresinde ilan edilmekte, Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin ise adreslerine duyuru yapılmaktadır.

Öncelik Belgeleri

- Amatör Milli Sporcu belgesi, ilgili federasyondan alınacak,

- Şehit veya gazi çocuğu belgesi

 (Ama, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayanlar (tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak),

- Lise ve dengi öğrenimlerini Yetiştirme Yurtlarında tamamlama belgesi,

- Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlama belgesi,

- Anne ve/veya babası Yurtkur'da çalışanlar, emekli olanlar (ilgili kuruluştan alacakları onaylı belge),

- 5532 Sayılı Kanun kapsamında terör sebebiyle köyleri boşaltılanlar (valilikten alınacak)

Öğrenciler söz konusu belgeleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alarak, belirlenen süre içerisinde bulundukları yerlerdeki Kurumun Bölge ve/veya Yurt Müdürlüklerine, Bölge ve Yurt Müdürlüğü bulunmayan yerlerde ise Kurumun "Cemal Gürsel Cad. No:61 06590 Cebeci/ANKARA " adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Küçük bir hatırlatma!

Burs alan öğrenciye öğrenim kredisi; öğrenim kredisi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir. Bir öğrenci hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

2013 burslarına % 8 zam yapıldı

KYK'dan yapılan açıklama şöyle;

"2013 burs ve kredilere yüzde 8 artış yapıyoruz. 1 Ocak 2013′ten itibaren üniversite öğrencilerine aylık 280 lira ödeme yapıyoruz. Aylık beslenme yardımını da 200 liraya çıkarıyoruz. Böylece öğrencilerimizin eline aylık 480 lira geçmesini sağlıyoruz.

Yüksek lisans öğrencilerin burs ve kredi miktarını da 560 liraya yükseltiyoruz. Doktora öğrencisinin burs ve kredi oranını ise 840 liraya çıkarıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum.”

Kimler başbakanlık bursu alamaz?

Kurumdan burs yada öğrenim kredisi alan ögrenciler, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler

- Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler
- Giriş tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
-Yabancı uyruklu öğrenciler,
- Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
- Ek (Artık Yıl) süre öğrenim gören öğrenciler,
- Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
- Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında , en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir -işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,
- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
- Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler , burs alamaz.

Kaynak: http://www.bibilsek.com/basbakanlik-bursu-hakkinda-bilgi/
Orhan Eğitim ve Kültür Vakfı, 1996 yılında özellikle Orhan Holding tarafından eğitim-öğretimde başarılı olan çocuklarına burslar sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Orhan Eğitim ve Kültür Vakfı Burs Başvuru Şartları

Aile malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, en az istenilen puanlar düzeyinde başarılı olmak.

a) Yeni kayıt yaptıranlar için: Okula giriş puanı (sınavla girenler)
b) Ara sınıflar için: Bir önceki sınıf not ortalaması en az 2,00 ve daha yüksek olmak, bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmak.

Burs Başvurusu
İnternet burs başvuru tarihi: 16 Eylül – 14 Ekim 2014 tarihleri arasıdır.

OEKV Burs Başvuru Formu internet üzerinden doldurulup, yazıcıdan çıktısı alınarak ek olarak istenilen belgeler ile birlikte aşağıda belirtilen adrese şahsen, posta veya kargo yoluyla en geç 31 Ekim 2014 günü mesai bitimine kadar göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen formlar ve ek belgeler kabul edilmeyecek ve başvuru geçersiz sayılacaktır.
orhan holding(Posta veya kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. )

ADRES
Orhan Eğitim ve Kültür Vakfı / Orhan Holding A.Ş.
Adres: Ovaakça Çeşmebaşı Mah. Yalova Yolu Cad. No 661 - 16335 Osmangazi/Bursa


EKLENECEK BELGELER
1-)OEKV’ nin internet sayfasından doldurulup çıktısı alınacak formun ekine;
- Ailenin mali durumunu gösteren belgeler (çalışanlar için maaş bordrosu, serbest çalışanlar için vergi levhası fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka ekstresi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge)
- Öğrencinin nüfus cüzdanı ( fotokopisi )
- Öğrenci belgesi ( aslı – T.C. Kimlik No olmalı )
- Not durumu belgesi;
2-)Üniversiteye halen devam eden öğrencileri için: transkript
3-)Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için: sınav sonuç belgesi (yerleştirme puanı ve yerleştirilmeye hak kazandığı üniversite bölümünü gösteren)

Orhan Eğitim ve Kültür Vakfı Bursu Başvurusu için TIKLA >>
AHMET ve NEZAHAT KELEŞOĞLU Vakfı Burs BAŞVURU

Burs almak isteyen yüksek öğretim öğrencilerinin bizzat kendileri, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin aile yakınları veya velileri, Vakıf WEB sayfasından başvuru yaparlar. Bu başvurular arasından asil ve yedek olmak üzere bursiyer seçimi yapılır. Burs kazananlar en geç bir hafta içerisinde vakıf yönetimince talep edilen BURS İSTEK FORMUNU doldurup imzalayarak, istenen belgelerle birlikte vakıf yönetimine teslim ederler veya posta ile gönderirler.

BURS İSTEK FORMU ve BURS YENİLEME FORMU ile ekleri belgeler, günün ihtiyaçlarına ve amaca göre, Vakıf Yönetim kurulu tarafından hazırlanır.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 15 Eylül- 30 Eylül tarihleri arasında yapılır. Bu tarihlerin dışında yapılacak başvurular kabul edilmez.

BAŞVURU İÇİN ARANACAK ŞARTLAR

Burs verilecek öğrencilerde aranacak şartlar aşağıda sayılmıştır.

- Çağdaş değerlere ve yaşam anlayışına sahip olmak,
- Başarılı olmak ve Okulunda disiplin cezası almamış olmak. (Öğrenciler bu durumu belgelerle kanıtlar)
- Maddi imkanları yetersiz olmak
- Aşırı akımlara ve anarşik olaylara karışmamış olmak.
- Sabıka kaydı olmamak
ank burs başvurusu

BURS ÖNCELİKLERİ

Burs başvurularının değerlendirilmesinde aşağıdaki öncelikler, aşağıdaki  sıralamaya bakılmaksızın tercih nedenclassir.

- Vakfedenlerin soyundan gelenlerin çocukları ve diğer altsoyları,
- Vakıf ve vakıf şirketlerinde çalışanların çocukları ve diğer altsoyları,
- Vakıf şirketlerinde çalışanların kaza, ölüm veya iş görmezlik hallerinde gerclasse kalan çocukları,
- Ahmet veya Nezahat Keleşoğlu'nun veya ailesinin veya vakfın ismini taşıyan veya bu kişilerin veya vakıf şirketlerinin yapımına katkıda bulundukları okullarda okuyanlar,
- Anne ve/ veya babasının yokluğu,
- Maddi imkanları yetersiz gazi ve şehit çocukları,
- Eski bursiyerler,
- Zihinsel veya bedensel engelliler,

BURSUN SÜRESİ

Burslar genellikle, (1 Kasım - 30 Haziran boyunca) 8 ay için ödenir.

BURSUN ÖDEME ŞEKLİ

Burslar aylık olarak ödenir. Burs başvuruları her yıl her bursiyer için yenclassen değerlendirilir. Bursa hak kazanmış öğrencinin, bu hakkının devamı için, ilk burs almanın olumlu şartları aynen veya artarak devam etmesi gereklclassir.

BURSA HAK KAZANANLARIN İLANI

Bursa hak kazanan öğrencilerin isimleri ile eğitim ve öğretim görmekte olduğu okullar, vakfın web sitesinde en geç Kasım ayı sonuna kadar ilan edilir ve bursiyerlere bildirilir.

BURS ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN TEMİN ETMESİ GEREKEN EVRAKLAR
(YENİ BURSİYERLER İÇİN)

1.    Taahhütname ( indir )    Taahhütname ( indir ) ( Pdf )
2.    1 adet fotoğraf
3.    Vukuatlı nüfus kayıt örneği
4.    Sabıkasızlık belgesi (18 yaşından küçük olan öğrenciler için gerekmemektedir.)
5.    Öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi
6.    Sınav sonuç belgesi fotokopisi (SBS, ÖSS, ALES vb.)
7.    Transkript (Not ortalamasını gösteren belge. İlköğretim, lise için karne fotokopisi yeterlclassir.)
8.    Okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi
9.    Ailede çalışanlar varsa bağlı oldukları iş yerinden alacakları gelir durumunu gösterir belge.
10.  Şehit veya gazi çocuğu olduğunu gösteren belge fotokopisi
11.  Bedensel veya zihinsel engelli olanlar için sağlık raporu fotokopisi

BURSU YENİLENEN ÖĞRENCİLERİN TEMİN ETMESİ GEREKEN EVRAKLAR
(ESKİ BURSİYERLER İÇİN)

1.    Taahhütname ( indir )    Taahhütname ( indir ) ( Pdf )
2.    Sabıkasızlık belgesi (18 yaşından küçük olan öğrenciler için gerekmemektedir.)
3.    Öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi
4.    Transkript (Not ortalamasını gösteren belge. İlköğretim, lise için karne fotokopisi yeterlclassir.)

Evraklar “Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı – Kuşbakışı Cd. No:37 Üsküdar/İstanbul ” adresine posta, kargo, elden teslim vb yollarla ulaştırılmalıdır.

ANK Vakfı Burs Başvurusu için Tıklayın !
İlk olarak, 2013 eğitim-öğretim yılında, başarılı fakat maddi imkanı olmayan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencimize verilmeye başlanan TEGEV Öğrenim Bursu için 2014-2015 eğitim-öğretim yılı başvuruları başlamıştır.

Kısıtlı sayıda verilecek 2014-2015 Bursları için, YANLIZ TEGEV BURS YÖNETMELİĞİ ESASLARINA UYAN BAŞVURULAR DEĞERLENDİRMEYE ALINACAKTIR. 

SADECE TEKNİK MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM SEVİYESİ ve YÜKSEK ÖĞRETİM SEVİYESİ İÇİN, TEKNİK FAKÜLTE VE BÖLÜMLER (Teknolojik Bölümler/Mühendislikler)'de okuyan veya okuyacak öğrencilerin Ön Başvurusu için “TEGEV Burs Başvuru Formu”nun doldurulup orijinalinin 30 Eylül mesai bitimine kadar TEGEV Vakfına POSTA yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Ancak postada yaşanabilecek gecikmeleri önlemek amacı ile, postaya vermeden önce bir kopyasının 0216-455 49 36 nolu faksa ya da tegev@tegev.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Geç gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvurular, başarı ve muhtaçlık kriterlerine göre değerlendirilerek kendilerine yazılı olarak geri dönülecektir.

TEGEV Burs Başvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz >>

Detaylı bilgi için tıkla >>

Bereket Vakfı Burs Başvurusu

Bereket Vakfı , maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere lisans öğrenimlerini yapmaları için burs veriyor.

Başvurular, 24 Eylül 2014 tarihinde başlayacak ve 30 Eylül 2014 tarihinde sona erecektir.

Burs Başvuru Koşulları
Burstan yararlanılabilmesi için;
* Öğrencinin, öğrenim görmelerine yetecek düzeyde maddi imkâna sahip olmaması,
* Öğrencinin düzenli gelir sağlayacak herhangi bir işte çalışması halinde, elde ettiği gelirinin geçiminin yanında öğrenimini de karşılayacak tutarda bulunmaması,
* Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, gerekir.

BURS İLANI, BAŞVURU KOŞULLARI VE SÜRECİ
Burs başvuru koşulları ve süreci, her yıl Eylül ayında vakıf resmi internet sitesi www.bereketvakfi.org.tr üzerinden ilan edilir. Özel durumlar Kurulca değerlendirilir.
Başvuru, şekli Kurul tarafından belirlenen ve Vakıf resmi internet sitesinde bulunan EK-1 Lisans Burs İstek Formu üzerinden online olarak yapılır.
Geçen yıllarda lisans bursu almakta olan bursiyerlerin yeniden burs başvurusunda bulunmayıp aşağıda sayılan belgeleri vakıf adresine ulaştırmaları yeterlidir;
* Kayıt yenilendikten sonra (yeni ders yılı için alınan) öğrenci belgesinin aslı,
* Transkriptin aslı,
* Güncel iletişim bilgileri (öğrenci e-mail, cep, ev ve iş telefon no ve ev adresi; veli telefon no, ev ve iş adresi)
Burs başvuruları her yıl Eylül ayında yapılacak olup, başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler  posta veya kargo yoluyla yahut elden teslim edilir.
bereket vakfı burs

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BURS TAHSİSİ
Burs, maddi imkândan mahrum olduğu belirlenen adaylardan en başarılı olanlarına verilir. Bunun için adaylar standartları Kurul tarafından belirlenen “EK-2 Lisans Puan Cetveli” ne göre en yüksek puan derecesinden itibaren aşağı doğru sıralandıktan sonra, kontenjan içinde kalanlara Kurul tarafından burs tahsisi yapılır.
Yeni bursiyer seçimi ile eski bursiyerlerin burslarının devam edip etmeyeceği konusunda karar yetkisi münhasıran Kurul ’a aittir. Bursun kesinleşmesi, vakıf sitesinden sonucu öğrenen adayların aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri İle mümkün olur:
* Öğrenci belgesinin aslı,
* Nüfus cüzdan sureti veya fotokopisi,
* Transkriptin aslı,
* Sabıka kaydı,
* Öğrencinin babasının, baba yoksa aile reisinin meslek ve gelir belgeleri,
* Özürlü öğrenciler için sağlık kurulu raporu,
* Burs İstek Formundaki işaretleri doğrulayan diğer belgeler.

Detaylı Bilgiler için Tıklayın!

Selçuklu Holding Burs

Selçuklu Holding; çalışkan, yetenekli, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine karşılıksız burs vermektedir. Burs başvurusunda bulunacak öğrencilerin ahlaki, milli ve kültürel değerleri önemsemesi arzu edilir. Burs başvurusunda bulunmuş her bir öğrenciden de iş hayatına atıldığında bu türlü olanakları sağlaması ümit edilir.

Başvuru Hakkında Genel Bilgi :

Burslara başvuru tarihi 10 Eylül-15 Ekim’dir.

 • Selçuklu Holding Burs Formu web adresimizden indirilerek doldurulup, printer çıktısı alınarak ek istenilen belgelerle birlikte APS veya kargo yoluyla Holding'e ulaştırılacaktır. (Formu belirlenen tarihlerde ulaştırmayan öğrenci başvurusu kabul edilmeyecektir. )
 • Belirtilen burs kriterlerine uymayan öğrencilerin formu doldurmasının geçerliliği yoktur.
 • Eklenecek belgelerin eksik olması, soruların boş bırakılması, net ve açık bir dille yanıt verilmemesi, imzalanmaması elenme nedenidir.
 • Bursiyerler ile yazışmalar ve duyurular genellikle e-posta adresi üzerinden yapılacağından e-posta adresi zorunludur. Başvuru sonrasında e-posta adresi sık sık takip edilmeli ve bildirilerden haberdar olunmalıdır.
 • Her yıl burs başvuru döneminde evraklarını göndererek kaydını yenilemek bursiyerlerin sorumluluğundadır.
 • Burs Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıkla !

Bursa dair her türlü bilgi öğrenciye e-posta yoluyla ulaştırılır. Bu nedenle verilen bilginin doğruluğu ve güncelliği büyük önem taşımaktadır.
selçuklu holding burs

Burs Talebinde Bulunacak Öğrencilerde Aranan Genel Şartlar:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Başarılı olmak, ( Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak
 • Devlet üniversitesinde okumak,
 • Üniversitelerin 4 yıllık lisans programında okumak ( İlköğretim, lise, üniversitelerin ikinci öğretimleri,  açık öğretim ve meslek yüksekokullarında okuyan öğrenciler bursumuzdan yararlanamayacaktır.)
 • İstanbul’da bulunan bir üniversitenin öğrencisi olmak,
 • Üniversitelerin tıp, hukuk, mühendislik, eczacılık, mimarlık, iktisat ve işletme bölümü öğrencisi olmak,

Burs Almak İsteyen Öğrencilerden İstenilen Belgeler:

 • Transkript
 • Öğrenci belgesi
 • Nüfus kâğıdı fotokopisi
 • Ailesinin gelirini gösteren belge (Maaş bordrosu, emekli maaşı banka cüzdanı fotokopisi, gelir/götürü vergi levhası fotokopisi, çiftçi belgesi)
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Sabıka kaydı
 • ÖSYM yerleştirme belgesi ( Üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler için geçerlidir.)
 • Ekli Selçuklu Holding burs başvuru formu (Tüm form alanları BÜYÜK HARFLERLE doldurulmalıdır. (Sadece e-mail alanı küçük harflerle doldurulmalıdır.)

Bursun Ödenmesi

Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olarak, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır ve Kasım-Haziran aylarında olmak üzere 8 ay süreyle devam eder. Diğer aylarda ise ödeme yapılmamaktadır.

Selçuklu Holding bursu karşılıksız olup, geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir.

Selçuklu Holding Burs Başvurusu Detaylı Bilgi
Mustafa Enver Adakan Vakfı , dil, din, ırk, cinsiyet,ve renk ayrımı gözetmeksizin kimsesiz, yoksul, öğrenim olanağı bulunmayan gençlerin asgari bir meslek edininceye kadar öğrenim, eğitim, korunma ve her türlü gereksinimlerini sağlamayı amaçlamaktadır.

2014-2015 öğretim yılında da bu amaçlarla yüksek öğrenim öğrencilerine karşılıksız burs verilmeye devam edecektir.

Başvuru şartları: 

 • Öğrencinin ihtiyaç sahibi olmak
 • An itibariyle başka bir kurumdan burs almıyor olmak


Burs başvuruları 25 Ağustos- 21 Eylül tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecektir. Online başvuruda istenen belgeler, bursun kazanılması halinde posta yoluyla vakıfa gönderilecektir.

Bursiyer adaylarının öncelikle vakıf sitesine üye olmaları gerekmektedir. Üyelik için TIKLAYINIZ..

Üyelik işlemlerinin ardından sitede bulunan BAŞVURULAR bölümündeki boşlukların doldurulmasının ardından FORMLAR bölümü doldurulmalıdır. Daha sonra BELGELER bölümünde istenen belgeler yüklenmelidir.
mustafa enver adıkan bursu
Burs Başvurusu için Belgeler şunlardır:

 • Karne fotokopisi veya transkript (Yeni kayıtlar için lise diploması)
 • Öğrenci Belgesi
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Vesikalık Resim
 • Sabıka Kaydı
 • Ek Belgeler (burada vakıfın dikkate almasını istediğiniz başka belgeleri gönderebilirsiniz)
 • Hanenizin gelirini gösteren belgeler (Anne/Baba maaş bordrosu, kira gelirleri vs.)


Göndereceğiniz dosyaları önceden hazırlayın ve tarayıp .jpg veya .pdf olarak kayıt edin. Göndereceğiniz dosyaların her biri en fazla 1 MB boyutunda olmalıdır.

Erken yapılan, eksik belgeli ve yanıltıcı beyanlar içeren başvurular değerlendirilmeyecektir.