En Yeniler
Yükleniyor...

BURS NEDİR?

Yurt içinde ve dışında yükseköğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız verilen paradır.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yurt içinde ve dışında yükseköğrenim gören Türk gençlerini maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yükseköğretim kurumlarının normal öğrenim süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu, öğrenciye normal öğrenim süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat (Yİ-ÜFE) Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİLER

Önceliklere ait belge asıllarının (Şehit olduğuna dair belge, Gazi olduğuna dair belge, Sağlık Kurulu Raporu, Milli Sporcu Belgesi, Terörle Mücadeleden Dolayı Köyleri Boşaltılanlara Ait Belge) 24 Kasım 2015 tarihine kadar Kurumumuza gelmiş olması gerekmektedir.

DİKEY veya YATAY GEÇİŞ YAPAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE (Kurumdan Kredi/Burs Almakta Olan Öğrenciler)

İki yıllık bir yükseköğretim programından yıl kaybı olmadan mezun olup, ara vermed
en dikey geçiş sınavı (DGS) ile lisans programına kayıt yaptıran öğrencilerden ön lisans eğitimlerinde Kurumumuzdan burs/kredi almış olanların 2015–2016 öğretim yılında lisans programında kayıtlı olduklarını gösterir öğrenci belgesini Kurumumuza göndermeleri halinde öğrenim kredilerinin nakli yapılıp kredi ödemeleri devam ettirilecektir. Bu durumda olan öğrencilerin yeniden başvuru yapmalarına gerek yoktur.

Dikey geçiş yapan öğrencilerin okula giriş yılı olarak mezun oldukları ön lisans programına kayıt yaptırdıkları tarihi, yatay geçiş yapan öğrencilerin ise ayrıldıkları okula kayıt yaptırdıkları tarihi yazmaları gerekmektedir.

BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

kyk burs başvurusuBurs / öğrenim kredisi başvurusunda bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde araştırılacaktır. Beyanlarınızın doğru olmadığının tespit edilmesi halinde burs / öğrenim kredisi hakkınız iptal edilecektir.

 • İnteraktif başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyiniz.
 • Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan; burs/öğrenim kredisi almanızı engeller.
 • Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, mutlaka nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız.
 • Bekar öğrenciler anne ve/veya babasına (evli öğrenciler ise kendilerine ve/veya eşlerine) ait aylık net gelirini tam ve doğru olarak yazmalıdır.
Burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilere ait bilgiler www.kyk.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir. Ayrıca adrese herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru bitim tarihine kadar başvuru bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.

KYK BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLA >>

VGM Bursu Genel Bilgiler

Vakıflar Genel Müdürlüğünce,  1- 5737 sayılı Vakıflar Kanunu (RG: 27/02/208 – 26800) 2- Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği (RG: 20/08/2013 – 28741) hükümleri gereği 2012 yılından beri yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 2015 – 2016 öğretim dönemi için 15 Eylül – 30 Ekim 2015 tarihleri arasında kurumumuz internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacaktır.

30 Ekim 2015 tarihinden sonra alınan başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Yükseköğrenim Öğrenci Burs Yardımı Değerlendirme Kriterleri (Ek-2)’ye göre değerlendirilecektir.

vgm burs başvurusu Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Kurumumuzca burs verilmediğinden, “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları” Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitemizde yer alan DUYURULAR (http://www.vgm.gov.tr/duyurular.aspx) alanından yapılacaktır.

2015 – 2016 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 200,00 TL burs yardımı yapılacaktır. 2015 – 2016 öğretim dönemi için şu an açık yükseköğrenim burs kontenjanı 1154’dür.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, okumakta oldukları eğitim kurumunun bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek olup öğrencilerin burs almaya devam ettikleri süre boyunca tüm iş ve işlemleri ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 tane Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanında bulunan illere ve Bölge Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişmek mümkündür.

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursu Başvurusu >>
Siemens, Geleceğin Profesyonelleri Burs Programı kapsamında Endüstri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Makina Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden 3. ve 4. sınıf öğrencilerine burs vermektedir.

Aranan kriterler aşağıdaki gibidir:

 • Endüstri Mühendisliği
 • Elektrik Mühendisliği
 • Makina Mühendisliği 
 • Bilgisayar Mühendisliği  bölümlerinden bir tanesinde öğrenim görmek,

3. ya da 4. Sınıf öğrencisi olmak, (Irregular öğrenciler için Eylül/Ekim 2015 itibariyle 3. Sınıfın 2. Dönemine devam edenler başvurabilir, ikinci sınıfın herhangi bir sömestrında başvuru alınmamaktadır.)

4 üzerinden 2,8 kümülatif not ortalaması,

Üniversite giriş sınavında bölümüne ilk %40 içinde yerleştirilmiş olmak,

İyi derece İngilizce bilmek, akıcı şekilde İngilizce konuşabilmek (Mülakat sırasında İngilizce de konuşulabilir),

Okul devam ederken haftaiçi 2-3 gün Siemens’te çalışmak üzere istekli olmak ve uygun bir ders programının olması / veya bir sonraki dönem/sene için ders programını bu şekilde organize edebilecek durumda olmak.

1 Kasım 2015 tarihine kadar başvurabilirsiniz.

Burs başvurularınızı üniversitenizin burs ofislerinden başvurabilirsiniz.

Köksal Eğitim Vakfı lisans eğitimi düzeyinde maddi desteğe ihtiyacı olan, herhangi bir yerde çalışmayan ve başka resmi veya özel bir yerden burs almayan öğrencilere 2015-2016 öğrenim yılında burs verecektir.

Köksal Eğitim Vakfı Burs Verilecek Öğrencilerin Nitelikleri


 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak,
 • Lisans eğitimi için maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Yarışmalarda ödül kazanmak bursa engel teşkil etmez.
 • Başka bir resmi veya özel kurumdan burs almamak,
 • Uzaktan öğretim öğrencisi olmamak,
 • Müracat tarihinde 25 yaşını geçmemiş olmak,
 • Yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak.

Burs Verilebilecek Öğrencilerin Devam Ettikleri Eğitim Kuruluşları


Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Gazi Üniversitesi

Burs Verilebilecek Öğrencilerin Devam Ettikleri Bölümler

Endüstri Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Petrol Mühendisliği
İşletme
İktisat
Müzik Sanatları
Güzel Sanatlar
Sahne Sanatları

Burs başvurulurı her sene Eylül ve Ekim aylarında veya duyurularda belirlenen tarihlerde kabul edilir. Köksal Eğitim Vakfı’nın resmi web sitesi; www.kev.org.tr adresinden “KEV Burs Başvuru Formu” çıktısı alınıp doldurularak aşağıdaki ek belgelerle birlikte Köksal Eğitim Vakfı sekreter yasına 31 Ekim tarihi veya ilanda belirtilen tarihe kadar posta yolu ile veya elden teslim edilir.

Bir önceki öğrenim yılını Vakıf bursu ile bitiren öğrencilere, Vakıf burs programına devam etmek istedikleri taktirde,
bir önceki sınıftan ders bırakmamış ve üst sınıfa geçmiş olmaları kayıt ve şartıyla, devam hakkı tanınır.

Sonuçlar ilgili eğitim kurumlarına yazılı olarak bildirilir ve Köksal Eğitim Vakfı’nın internet sitesinde duyrulur.

KEV BURS BAŞVURU FORMU >>


İsviçre Türk Diyanet Vakfı BURSVakfımız 2015 yılı için burs müracaatlarıyla ilgili yeni bir uygulama başlatmıştır. Bu uygulamaya göre, burs müracaatları aşağıda belirlenen esaslara göre değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme sonunda burs verilmek üzere seçilen öğrencilerden belgelerin orijinalleri postayla istenecektir.

Buna göre,


 • İTDV 2015 yılı burs müracaatları 1 Ekim – 30 Ekim 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • İTDV 2015 yılında İTDV ’den burs talebinde bulunan öğrenciler müracaatlarını Bu Form üzerinden dijital olarak yapacaklardır. Öğrencilerin burada bilgilerini ve belgelerini eksiksiz ve doğru doldurmaları gerekmektedir.
 • Müracaat esnasında istenilen belgeler (TC. Kimliğinin fotokopisi, yeni tarihli öğrenci belgesi, maaş bordrosu ve diğer belgeler) dijital ortamda tarama yapılarak gönderilecektir.
 • Kriterlere göre yapılan değerlendirme sonucunda burs kazanan öğrencilerle E-mail aracılığıyla iletişime geçilecek ve belgelerin asılları istenecektir.
 • Müracaat esnasında ve sonrasında iletişim vasıtası yalnızca E-mail olacaktır.
 • Postayla alınan belgeler ile daha önceden dijital olarak gönderilen belgelerin farklı olması durumunda öğrenci burs alamayacaktır.
 • Burs müracaatını (internet üzerinden) doldurmamış olan ve mektup ile gelen burs istekleri kabul edilmeyecektir.
 • Burs değerlendirmesi puanlama usulü yapılacaktır. Puanlamada esas alınacak kriterler aşağıda verilmiştir. Bu kriterlerden yalnızca belgeli olanlar değerlendirmeye esas alınacaktır.

Puanlamaya esas kriterler :

Şehit Çocuğu, yetim veya öksüz öğrenciler40 Puan
Ailesinin geliri 1000 TL altında bulunan öğrenciler30 Puan
Ailesinin geliri 1500 TL altında bulunan öğrenciler20 Puan
Ailesinin geliri 1500 TL ile 2000 TL arasında bulunan öğrenciler15 Puan
Annesi / Babası DİB veya TDV personeli olan öğrenciler10 Puan
İlahiyat FK. Okuyan öğrenciler10 Puan
Hafız öğrenciler20 Puan
Ailesinde kendisinden hariç üniversite okuyan başka bir kardeşinin bulunması10 Puan

BURS BAŞVURU FORMU

Rönesans Eğitim Vakfı, 2009 yılındaki kuruluşundan bu yana yaklaşık 4.500'den fazla öğrenciye karşılıksız burs vermiştir.

Burs Yönergesi

REV Eğitim bursları, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilmektedir. Sağlanan burslar için bir geri ödeme ya da hizmet yükümlülüğü bulunmamaktadır. Burslar, her akademik yıl için Ekim’de başlamak ve Haziran’da sona ermek üzere dokuz aylığına, öğrencilerin banka hesaplarına yatırılır.

Vakfımızdan burs alan öğrencilerin başarı ve disiplin durumları her dönem başında öğretim kurumundan bilgi alınması yoluyla takip edilmektedir.


Burs başvurusu yapmak isteyen adaylar, 9 Ekim 2015 tarihine kadar başvurularını yapabilirler.

Burs başvuru belgeleri posta yoluyla ya da elden kabul edilmektedir.

Vakfımızdan burs alan öğrencilerin başvuru için istenen belgeleri, her eğitim dönemi başında yeniden ibraz etmeleri gerekmektedir.

Burs Başvuru Koşulları

Başvuru sahiplerinin bir yüksek öğrenim kurumunu kazanmış ya da öğrenimlerine devam ediyor olmaları gerekmektedir.

Vakıf, burs verirken, öğrencilerin maddi desteğe olan ihtiyaçlarının yanı sıra, onların disiplin ve başarı durumlarını da göz önünde bulundurmaktadır.

Vakıf yönetimi tarafından istenen belgelerin tam ve doğru olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
Öğrenimine başarıyla devam eden öğrencilerin bursları, kayıtlı oldukları öğrenim programındaki normal öğrenim süresi boyunca devam etmektedir.

Burs başvurusu yapmak isteyen adaylar, 9 Ekim 2015 tarihine kadar başvurularını yapabilirler.

Burs alan öğrencilerin öğrenim ve başarı durumlarını gösteren belgelerin aslını, yılda iki kez olmak üzere, Eylül ve Şubat aylarında Rönesans Eğitim Vakfı'na ibraz etmeleri gerekmektedir.
Rönesans Eğitim Vakfı bursları karşılıksızdır ve herhangi bir geri ödeme ya da hizmet yükümlülüğü getirmemektedir.

REV Burs Başvurusu İçin Tıkla >>

Sabancı Vakfı Üniversiteye Giriş Bursu

Sabancı Vakfı bursları, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine karşılıksız olarak verilmektedir.

Ayrıca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından engel ve başarı durumuna göre tespit edilen ve yurt içindeki devlet üniversitelerine yerleştirilen 15 engelli öğrenci ile aşağıda belirtilen burs kapsamındaki üniversitelere yerleştirilmiş olmaları şartıyla kalkınmada öncelikli illerde yerleştirme puanı itibariyle il birincisi olarak tespit edilen 15 öğrenciye de Sabancı Vakfı bursu verilir.
sabancı vakfı burs

Başvuru ve Değerlendirme İçin Koşullar
Sabancı Vakfı Bursları, 2015 yılında aşağıdaki üniversitelere, belirtilen puan türlerinde yerleştirilen öğrencilere verilir:
Ankara Üniversitesi
MF-1, 2, 3, 4
TM-1, 2, 3


Boğaziçi Üniversitesi
MF-1, 2, 3, 4
TM-1, 2, 3
TS-2
DİL-1
Çukurova Üniversitesi
MF-1, 2, 3, 4Dokuz Eylül Üniversitesi
MF-1, 2, 3, 4Ege Üniversitesi
MF-1, 2, 3, 4Gazi Üniversitesi
MF-1, 2, 3, 4

TS-1, 2

Hacettepe Üniversitesi
MF-1, 2, 3, 4
TM-1, 2, 3

DİL-1
İstanbul Teknik Üniversitesi
MF-1, 2, 3, 4İstanbul Üniversitesi
MF-1, 2, 3, 4
TM-1, 2, 3
TS-1, 2
DİL-1
Marmara Üniversitesi
MF-1, 2, 3, 4
TM-1, 2, 3
TS-1, 2

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
MF-1, 2, 3, 4
TM-1, 2, 3

DİL-1
Yıldız Teknik Üniversitesi
MF-1, 2, 3, 4
Burs başvurusu için 2015 Yılı Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS), yerleştirme puan türü esas alınmak üzere, en az aşağıda belirtilen puanları almış olmak gereklidir:
MF-1, 2, 3, 4 Puanı:420
TM-1, 2, 3 Puanı:410
TS-1, 2 Puanı:420
DİL-1 Puanı:420

Burs, ülke sınırları içerisinde lisans öğrenimi gören T.C. uyruklu öğrenciler için geçerlidir.
Yukarıda belirtilen Üniversitelerin Burs Komiteleri tarafından yapılacak değerlendirme ile adayların başarı durumları ve maddi desteğe ihtiyaçları esas alınarak Sabancı Vakfı bursu alacak öğrenciler belirlenecektir.

Ekim-Haziran aylarında olmak üzere 9 ay süreyle aylık 410 TL burs ödemesi yapılacak olup, burslar burs almaya başlanan tarihten başlayarak normal öğrenim süresi dahilinde devam eder.
Sabancı Vakfı Bursları karşılıksız olup, geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir.

Son Başvuru Tarihi
Üniversitelerin burs başvuruları için geliştirdiği başvuru formu ve istenen belgeler Sabancı Vakfı bursları için de aynen geçerli olacaktır. Sabancı Vakfı bursları için başvuruların ve gerekli belgelerin öğrenci tarafından kayıtlı olduğu üniversitenin belirlediği tarihe kadar Öğrenci İşleri / Burs Ofisi’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Öğrenci İşleri / Burs Ofisi tarafından farklı bir tarih belirlenmediği durumda son başvuru tarihi 16 Ekim 2015'tir.
yağmur damlası vakfı bursİlk Defa Alacaklar için BURS BAŞVURUSU DUYURUSU

2015 - 2016 AKADEMİK YILI BURS BAŞVURU VE İŞLEMLERİ 10 EYLÜL 2015 TARİHİNDE BAŞLAYIP 09 EKİM 2015 TARİHİ MESAİ BİTİMİNDE ( 17:00 ) SONA ERECEKTİR.

1 - ANILAN TARİHLERDEN ÖNCE VEYA SONRA YAPILACAK BAŞVURULAR DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

2- DERNEĞİMİZ TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK BURSLAR, ÖNCELİKLE GEÇEN YIL BURS ALAN ÖĞRENCİLERDEN BAŞARILI OLANLARA VERİLECEKTİR.

3 - ARTAN BURS OLMASI HALİNDE YENİ BAŞVURULAR DEĞERLENDİRİLECEKTİR.


BURSLU ÖĞRENCİLERİMİZE DUYURU !
DEĞERLİ ÖĞRENCİLERİMİZ ;

2014 - 2015 AKADEMİK YILINDA DERNEĞİMİZ SİZE 2015 HAZİRAN AYINA KADAR (DAHİL) BURS VERMEKTEDİR. BURSUNUZ SADECE BU AKADEMİK YIL İÇİN GEÇERLİDİR. ANCAK 2015 - 2016 AKADEMİK YILI BURSU, DERNEĞİMİZ TARAFINDAN TEMİN EDİLEBİLECEK İMKANLAR ÖLÇÜSÜNDE DEVAM EDECEKTİR.

BUNUN İÇİN DE ÖĞRENCİMİZ ;

1 - YASALARIMIZDA, GENEL AHLAK VE KÜLTÜRÜMÜZDE SUÇ SAYILAN BİR FİİLİ İŞLEMEMELİDİR.

2 - SINIFINI ALTTAN DERSİ KALMADAN GEÇMELİDİR.

BU SEBEPLE TRANSKRİPTİNİZİN (NOT ÇİZELGESİ) ASLINI (FOTOKOPİ VEYA SURET KABUL EDİLMEZ) 18 EYLÜL 2015 GÜNÜ SAAT 17 : 00 'YE KADAR MUTLAKA DERNEĞİMİZE ULAŞTIRMALISINIZ. AKSİ TAKDİRDE BURS HAKKINIZI KAYBEDECEĞİNİZİ BİLDİRİR, BU VESİLE İLE SAĞLIK VE BAŞARILAR DİLERİZ.
Malatya Eğitim Vakfı Ülke genelinde Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere burs vermektedir. Bursiyerler MEV'in burs komitesinin değerlendirmesi sonucunda belirlenir.

MEV Ülkemizin gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabilmesi için Eğitimin öneminin bilincinde olduğundan burs kontenjanlarını ayırırken, Tıp, Mühendis ve Hukuk dallarına önem vermektedir.

Türkiye genelinde okuyan öğrenciler Burs başvurularını İstanbul Merkez'e yapacaklardır.  0212 251 37 38 (Dahili 2  Zehra HANLIOĞLU)

Ankara’da eğitim gören öğrenciler, Ankara Şubemize başvuruda bulunacaklardır.
MEV Ankara Şubesi Tel: 0312 231 29 44
malatya eğitim vakfı bursu
Malatya’da Eğitim gören öğrenciler Malatya Şubemize başvuruda bulunacaklardır.
MEV Malatya Şubesi Tel: 0422 326 57 48

Değerlendirmeler Vakıf Merkezi tarafından yapılır.

YENİ BAŞVURU YAPACAK ÖĞRENCİLER İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

01 Eylül – 30 Eylül Arasında

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER:
 • Başvuru Formu (www.malatyaegitimvakfi.org.tr) adresinden çıktısını aldığınız başvuru formunun doldurulması, (Çıktısı alınarak Doldurulan Formun kargo, posta veya Vakıf Merkezine elden teslimi)
 • Okul belgesi, (Yeni kazananların Öğrenci belgesi)
 • Ara sınıfta okuyor iseniz (2 - 3 - 4. sınıf) Transkript belgesinin orjinali (Eylül 2015 Okul kaşesiyle)
 • 1. sınıf ise öğrenci belgesi,
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Bir adet Resim
Fax ve mail aracılığı ile gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır,

BURS KOMİTESİ TARAFINDAN BURS ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER BURS BAŞVURU FORMUNUN SON SAYFASINDA İSTENİLEN BELGELERİ EKSİKSİZ TAMAMLAMAK ZORUNDADIRLAR.

BAŞKA BİR KURUMDAN BURS ALDIĞI TESPİT EDİLEN ÖĞRENCİNİN BURSU KESİLİR VE GERİ ÖDEMESİ ALINIR.

GEÇEN YIL MEV’DEN BURS ALAN ÖĞRENCİLER İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

14 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında Transkript belgelerinin ORJİNALİNİ teslim etmek zorundadırlar.

BURSLAR İLE İLGİLİ İLETİŞİM VE GENEL BİLGİ İÇİN: 0212 251 37 38 Dahili 2 / Zehra HANLIOĞLU

VAKIF YÖNETİM KURULU AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDA TEK TARAFLI OLARAK BURSİYER ÖĞRENCİNİN BURSUNU KESMEYE YETKİLİDİR !
 • Derslerinde başarılı olamayan, sınıfını geçmeyen, Okulunun ceza uygulamasına muhatap olan,
 • Bursiyer öğrencilikle uyumlu olmayan siyasi faaliyette bulunan,
 • Vakfın toplantı, seminer çağrılarına ve Vakıf komite başkanının çağrı ve uyarılarına mazeretsiz olarak katılmayan,
 • Okul durumu ile ilgili gelişmeleri ders dönemlerinde Vakfa yazılı bilgi vermeyen,
 • Vakfın prensiplerine ve amaçlarına uygun faaliyet, Öğrencilik düzeni ve özel yaşantısı olmayan ve Vakıf tanıtımını, gelişimini sağlayacak faaliyette bulunmayan öğrencinin bursu kesilir.
BURSİYER ÖĞRENCİ AYRICA,
İşe girişinden 2 yıl sonra burs aldığı tarihlerdeki Vakfın verdiği bursun %50’sinden az olmamak ve burs aldığı süreyi tamamlamak kaydı ile yeni öğrencilere verilecek bursun  karşılanacağını,

Bursun kesilmesi durumunda kesildiği tarihten itibaren 2 yıl sonra aldığı bursu ödemeyi KABUL ve TAAHHÜT eder.

Bu iki maddedeki sorumluluk müşterek borçlu müteselsil kefilin de sorumluluğunu gerektirir. Kefil vermeyen bursiyer için gerekirse referansçının da sorumluluğuna gidilebilir.

Yukarıdaki maddelerin uygulanmasına, kefalet oluşmasına, devamına ve sonuçlandırılmasına Vakıf Yönetim Kurulu tek taraflı yetkilidir. Vakıf Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterin denetimlerine dayanarak verecekleri rapor doğrultusunda Bursiyerin Bursunu Yönetim Kurulu tek taraflı kesebilir. Bursiyerin bursunun Vakfa iadesinde Bursiyere ve Kefile 1. ve 2. Maddedeki esaslar uygulanır.

Malatya EĞİTİM Vakfı Burs Başvuru Formu

MALATYA EĞİTİM VAKFI
Adres:

Refik Saydam cad. Evliya Çelebi mah. Haliç apt. No:23/2 Şişhane,

Beyoğlu/İstanbul

Tel : (212) 251 37 38 - (212) 251 10 76
Faks : (212) 251 87 41
Web : www.malatyaegitimvakfi.org.tr
E-Posta : info@malatyaegitimvakfi.org.tr
vücut geliştirme beslenmeKilo almak için vücut geliştirme beslenme programı hem kilo kazanmanızı hem de kaslarını geliştirmenizi sağlar. Bu programda bol su içmeniz gerekir. Kaybettiğiniz suyu mutlaka kazanmanız gerekir. Vücut geliştirme hareketlerine yeni başladıysanız bu program mükemmel sonuç almanızı sağlayabilir. Bu program 70 kg kütleli ve haftada 4 kez düzenli spor yapan erkek bir birey için uygundur.

Sabah 7,30:  Bir bardak su

Saat    8,00:  Kahvaltı:

3 yumurtayı çırpın, 1 tatlı kaşığı tereyağı ile omlet yapın.

3 dilim tam buğday ekmeği

1 çorba kaşığı keçiboynuzu pekmezi

2 kibrit kutusu kadar beyaz peynir ya da kaşar peyniri


15 adet yeşil ya da siyah zeytin

1 adet küçük domates