En Yeniler
Yükleniyor...

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Bursu

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Burs Başvurusu

Milli, ahlaki, dini ve tarihi esaslara bağlı kalarak ilmin ve ilmi çalışmanın yaygınlaşmasını, fertlerin bu esaslara göre yetişip şahsiyet kazanmasını sağlamak ve bu cümleden olarak; akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve gerekli her türlü çalışmaların yapılacağı şartları hazırlamak ve  platformlar oluşturmak için kurulan İstanbul İlim ve Kültür Vakfı her sene burs başvurusu almaktadır. Adayların burs istek formunu Vakıf merkezinden temin edebilir.

Burs ve yardım  alma şartları:
1) Üniversite, yüksek okul veya lise öğrencisi olmak.
2) Yurt içinde ve yurt dışında master veya doktora öğrencisi olmak.
3) Açık Öğretim kurumlarında öğrenci olmak.
4) Eğitimine bir engeli bulunmamak.
5) Memuriyet yapmasına engel bir mahkûmiyeti bulunmamak.
6) Özel kanunlarla affa uğramış olsa bile herhangi bir okuldan disiplin cezası veya kanuni bir kovuşturma sonucu çıkarılmış olmamak.
7) Başka bir kuruma karşı mecburî hizmetle yükümlü bulunmamak.
8) Bu bursun dışında herhangi bir kaynaktan burs, kredi ve mecburî hizmet karşılığı maddi yardım almamak.

BURS VE YARDIM  BAŞVURUSUNDAN YARARLANAMAYANLAR
1) Daha önce bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olanlar.
2) Çalışanlar.
3) Bir başka kurumdan burs veya Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim kredisi alanlar.
burs başvurusu4) Parasız yatılı olanlar.
5) Disiplin cezası almış öğrenciler.
6) Bulunduğu sınıfta iki yıllık olanlar.
7) Kayıtlı bulundukları öğretim kurumunda sene kaybı olanlar.

BURS VE YARDIMLARI KESİLME ŞARTLARI
1) Burs ve yardım başvurusunda yanlış beyanda bulunmuş olanlar.
2) Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve Yurtlar Yönetmeliği uyarınca ceza alanlar.
3) Öğrenciliği sona erenler.
4) Kendi isteğiyle veya bir ceza sonucu öğrenimini terk edenler.
5) İkinci bir kurum veya kuruluştan burs aldığı tesbit edilenler.
6) Öğrenciliğe yakışmayacak kötü alışkanlık ve davranışları tesbit edilenler.
7) Yasaların ve öğrenim kurumları disiplin yönetmeliklerinin yasakladığı davranış ve eylemlere katılanlar.

Burs ve yardım istek formunun temin edilmesi:

İstanbul İlim ve Kültür Vakfından temin edilir. Her yıl Eylül 15 – Eylül 25 tarihleri arasında başvuru yapılır.

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Burs Başvuru Formu

İletişim: Kalenderhane Mah. Dedeefendi Cad. Cüce Çesmesi Sk. No:6 34134 Vefa/Fatih İstanbul, Türkiye
Tel: +90 212 527 81 81 – Fax: +90 212 527 80 80
E-Mail: iikv@iikv.org

0 yorum:

Yorum Gönder